BENGKEL SMART SIFIR

Bengkel Smart Sifir adalah satu program yang mampu meningkat kefahaman pelajar mengenai sifir tanpa menghafal seperti yang lazimnya dipraktikkan disekolah. Dengan menggunakan kaedah yang mudah pelajar tidak lagi akan merasakan sifir susah diingati.

Peserta Smart Sifir juga akan berpeluang merasai suasana kelas yang tiada tekanan dan menyeronokkan seperti mana dipraktikkan dalam sesi terapi di  Kelas Terapi Matematik MindaMATHs.

Bengkel boleh dianjur di pusat komuniti, dewan PBT, diperingkat DUN dan Parlimen setiap negeri. Jumlah minima peserta adalah 15 orang.

Dengan menghadiri bengkel ini, peserta akan didedahkan dengan pengalaman baru dan pelbagai cara pembelajaran yang akan membolehkan mereka untuk lebih memahami dan menyukai sifir.  

Smart Sifir adalah satu penyelesaian kepada pelajar yang mengalami kesukaran untuk menghafal dan mengingati sifir.
Hubungi kami sekarang!
013 6463 047
017 3069 691

No comments:

Post a Comment